วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านการศึกษา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดย นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผ่านบล๊อก 32 news version ทุกความเคลื่อนไหว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น