วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ”

         เมื่อวันที่( 2 ธันวาคม 2558 )  ณ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบบ้าน 5 หลัง โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5  ธันวาคม 2558 โดย นายไพศาล วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานพิธีรับมอบ คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ
        สำหรับโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม โรงเรียนร่อนทอง  พิทยาคม และโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม ผู้บริหารสหวิทยาเขต หัวหน้าส่วนประจำอำเภอที่เป็นสถานที่รับมอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีรับมอบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น