วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ทีม To be Number One นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ทีม To be Number One  นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมแข่งขันรายการ To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15  ทีม  จากทั่วประเทศ รางวัลการแข่งขัน 5 รางวัล  คือ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล  ทีม To be Number One  นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม  2559 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น