วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

กลุ่มงานสังกัด สพม.32 เผยแพร่กิจกรรมกลุ่มในโลกออนไลน์

ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ชี้แจงผู้แทนกลุ่มงานที่รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลการปฏิบัติงาน กิจกรรมของกลุ่มงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32 ( บุรีรัมย์) เพื่อนำเสนอในช่องทางการสื่อสาร และเผยแพร่ กิจกรรมกลุ่มในโลกออนไลน์ ณ ห้องประชุมไชยมงคล สพม.32ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น