บทความ

เขตพี่น้อง สพม.2 รินน้ำใจ สู่สพม.32

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561  ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพฯ) พร้อมด้วยนายพีรศุษม์ ปิตธวัชชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สังกัด สพม.2 และคณะผู้บริหาร จัดโครงการ" เขตพี่น้อง สพม.2 รินน้ำใจ " เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอน และรถยนต์ใช้งานในราชการการ โดยมอบอุปกรณ์ทางด้านการกีฬา ( ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกรักบี้ ลูกวอลเลย์บอล) และรถยนต์ ให้แก่โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มีนายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ร่วมรับมอบ ณ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ผอ.สพม.32 ปลื้ม ครู นักเรียนแห่บริจาคเลือด

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32(บุรีรัมย์)  ประธานเปิดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ซึ่งสพม.32ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริจาค โลหิตเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการเสียสละ ผู้ที่บริจาคโลหิตได้รับความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติของผู้ที่บริจาคโลหิต การเตรียมตัวก่อนบริจาค และทราบถึงสถานที่ที่รับบริจาค ประโยชน์จากการบริจาค ได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล พร้อมรับฟังการบรรยายความเข้าใจในการบริจาคโลหิต โดยนายแพทย์เดชดนัย วรรณพงษ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคทั้งหมด จำนวน 225 คน ได้รับเลือดจำนวน 143 UNIT ( 57,200 CC…

เชิญชวนบริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์เนื่องในโอกาสวันครู

รูปภาพ
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เปิดเผยว่า สพม 32 จัดทำโครงการบริจาคโลหิต โดยเชิญชวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง รวมถึงนักเรียนในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น หอประชุมทิวสน ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม

บุรีรัมย์ กีฬาสานสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 2561 “ ลำน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 9 ”

รูปภาพ

"ทำบุญตักบาตร 5 ธันวา ถวายพ่อหลวง" พระสงฆ์ 91 รูป

รูปภาพ
เมื่อเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2560  นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมณ บริเวณหน้าเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(เหลังเก่า) ประชาชนทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจทยอยเดินทางมาร่วมงาน "ทำบุญตักบาตร 5 ธันวา ถวายพ่อหลวง" พระสงฆ์ 91 รูป

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพม.32และ สพม.2

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม สพม.32 (บุรีรัมย์) นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.32 รักษาราชการแทนผอ.สพม.32 และดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.2 ได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้อตกลงฉบับนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรของสพม.32 กับสพม.2ได้ร่วมศึกษาและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกัน พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการบริหาร “สหวิทยาเขตและสถานศึกษา” พัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดย มีประธานสหวิทยาเขต และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง สพม.32 และสพม.2 ร่วมในพิธี
สพม.32 ตั้งศูนย์ช่วยน้องต้านภัยหนาว

รูปภาพ
นางปติมา กาญจนากาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์)รักษาราชการแทน ผอ.สพม.32 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ในรายการข่าวพุธเช้า  ข่าวสพฐ. ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการเรียนของนักเรียนเหล่านี้ สพม.32 จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเสื้อผ้ากันหนาวทั้ง เก่าและใหม่ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ถนนนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖ ๑๒๔๐๘ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๒ โทรศัพท์ ๐๒๒๘๘ ๕๕๗๐ .๐๒๒๘๘ ๕๕๘๑ โทรสาร ๐๒๒๘๘ ๕๕๗๑ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป