บทความ

"ทำบุญตักบาตร 5 ธันวา ถวายพ่อหลวง" พระสงฆ์ 91 รูป

รูปภาพ
เมื่อเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2560  นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมณ บริเวณหน้าเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(เหลังเก่า) ประชาชนทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจทยอยเดินทางมาร่วมงาน "ทำบุญตักบาตร 5 ธันวา ถวายพ่อหลวง" พระสงฆ์ 91 รูป

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพม.32และ สพม.2

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม สพม.32 (บุรีรัมย์) นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.32 รักษาราชการแทนผอ.สพม.32 และดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.2 ได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้อตกลงฉบับนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรของสพม.32 กับสพม.2ได้ร่วมศึกษาและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกัน พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการบริหาร “สหวิทยาเขตและสถานศึกษา” พัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดย มีประธานสหวิทยาเขต และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง สพม.32 และสพม.2 ร่วมในพิธี
สพม.32 ตั้งศูนย์ช่วยน้องต้านภัยหนาว

รูปภาพ
นางปติมา กาญจนากาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์)รักษาราชการแทน ผอ.สพม.32 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ในรายการข่าวพุธเช้า  ข่าวสพฐ. ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการเรียนของนักเรียนเหล่านี้ สพม.32 จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเสื้อผ้ากันหนาวทั้ง เก่าและใหม่ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ถนนนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖ ๑๒๔๐๘ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๒ โทรศัพท์ ๐๒๒๘๘ ๕๕๗๐ .๐๒๒๘๘ ๕๕๘๑ โทรสาร ๐๒๒๘๘ ๕๕๗๑ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสพม.32 ติวเข้มบุคลากร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นางปติมา  กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 รักษาราชการแทนผอ.สพม.32 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ โดยชี้แจงการดำเนินงานรวมถึงแนวทางในการ ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 และการติดตามผลการดำเนินงานตามแบบ สำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่2  พร้อมเตรียมรับการประเมินในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์เลือกประธานนักเรียน สพม.32 บริหารสภาเด็ก

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 80 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดโครงการจัดประชุมและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นความร่วมมือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมงานบูรณาการกม. คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ สภาสร้างสรรค์เยาวชน นางสาวกุลจิรา  โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน  กิจกรรมการประชุมเป็นการบรรยายของวิทยากรเกี่ยวกับของพระราชบัญญัติส่งเสริม และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 2510 โดยนางบุปผา  ทัพกฤษณ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับจากสภาเด็กและเยาวชน การชี้แจงวิธีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดผลการคัดเลือกนายพันธกานต์ น้ำเงิน  ประธานนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จากอำเภอนางรอง ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 5 รองประธาน 2 คน คือ นายอดิศร เจริญยิ่ง อำเภอลำปลายม…

สพม.32 ปลุกบุคลากร ก้าวต่อไปเปลี่ยนน้ำตา เป็นพลังสานต่อที่พ่อสร้าง

รูปภาพ
นางปติมา  กาญจนากาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) รักษาราชการแทน ผอ.สพม.32 กล่าวหลังเคารพธงชาติว่า โอกาสนี้อยากให้บุคลกร สพม.32 ทุกคน คิดถึงภาพรวม ส่วนรวมของสังคมที่เราอาศัยอยู่ เปลี่ยนความเศร้าโศก มาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการที่จะจดจำและน้อมนำคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตทั้งในองค์กร สพม.32 ครอบครัว ชุมชน และให้เรียนรู้แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ความดี และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือปวงชนชาวไทยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ให้ร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่๙
ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีบุคลากรทั้งหมด 60 คน กลุ่มงาน 7 กลุ่ม ช่วงระหว่างเวลา 08.20 น. บุคลากรในสังกัดจะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต กิจกรรมสุนทรียสนทนา ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์


ครู -นร.บุรีรัมย์ 1,099 คน ซ้อมใหญ่รำถวายอาลัย “ในหลวง ร.๙” หน้าพระเมรุมาศจำลอง

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2560 เวลา 17.00 น. ข้าราชการครู บุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) และนักเรียน จาก 66 โรงเรียน รวมจำนวน 1,099 คน ทั้งที่สมัครใจและที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ได้ทำการฝึกซ้อมรำถวายอาลัยครั้งใหญ่ ด้วยบทเพลง “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมชมการฝึกซ้อมรำด้วย ซึ่งการซ้อมในครั้งนี้เป็นการซ้อมเสมือนจริง  เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและงดงามมากที่สุด ในการรำถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้