นโยบาย " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ "

เมื่อเวลา 10.00 น   นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ " ในการทำงานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งแต่ละกลุ่มงานได้ชี้แจงภารกิจที่ปฏิบัติการในรอบปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการต่อไป โดยมีรองผอ.สพม.32 ผู้อำนวยการกลุ่มงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องไชยมงคล ( 20 /11/2558 )

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง