สพม.32 พิจารณาการจัดตั้งงบประมาณสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560

เมื่อเวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมไชยมงคล นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ    สิ่งก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า และประปา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตามความจำเป็นและขาดแคลน ซึ่งพิจารณาจากคำขอตั้ง งบประมาณของสถานศึกษา
( 23 /11/ 2558 //  ประชาสัมพันธ์ สพม.32 / ภาพ - ข่าว )
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

เมืองตลุงพิทยา ฯ น้อมถวายแสดงความอาลัย และความจงรักภักดี

สพม.32 รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ