ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

สนามสอบโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะกรรมการสอบใน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติ ผลงาน และสัมภาษณ์ ในการดำเนินการได้ทำตามขั้นตอน  เลือก           ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาวุโสจับฉลากเป็นประธานชุดในจำนวน 8 ชุด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     จับฉลากคณะกรรมการ ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่ จับฉลากเข้าชุดกรรมการ โดยแต่ละชุดจะมีคณะกรรมการการ 3 ราย ประกอบด้วยประธาน และกรรมการ ในการสอบ   ภาค ค นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32         ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558  ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมต่อผู้สมัครทุกท่าน
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง