ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านการศึกษา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดย นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผ่านบล๊อก 32 news version ทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง