ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 นำโดย นายญาณวิทย์ บัวหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริต เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการบริหารงาน ให้บุคลากรนำแนวทางการบริหารจัดการที่ดีนำไปประยุกต์ใช้ ในการทำงานของตนเอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนางปติมา  กาญจนากาศ  รองผอ.สพม. 32 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไชยมงคล  เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน  2558 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง