ร่มเกล้า บุรีรัมย์ สร้างอาชีพนักเรียน" โครงการ 1ทุน 1 อาชีพ"เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2558 คณะครูกลุ่มงานแนะแนว ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาฯ ออกติดตามผลโครงการ 1 ทุน 1 อาชีพ (ประจำสัปดาห์ที่ 7 ภาคเรียนที่  2/2558)  ติดตามทำสรุปการดำเนินการโครงการของนักเรียนแต่ละกลุ่มอาชีพและทำสรุปชีวิตของนักเรียนยากจนที่ร่วมโครงการนี้ ซึ่งได้ดำเนินการติดตาม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มที่ 2 ปลาส้มปลูกผักเลี้ยงกบ กลุ่มที่ 3 เลี้ยงปลาดุก กลุ่มที่ 4 ปลูกดาวเรืองโดยจะมีการมอบทุนการศึกษาเพื่อโครงการเพิ่มเติม และจะติดตามกลุ่มที่ทำโครงการยังไม่เสร็จและสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะครูในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เพื่อสรุปรายละเอียดของโครงการ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง