นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.32 (บุรีรัมย์) เด็กดียึดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ


ในวันนี้ ( 22 ธันวาคม 2558 ) นายปัณณทัต  วิวัตรชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่นายณัฐนัย  จัวนาน และ นางสาวณัฐิยา  ชูเกียรติวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เก็บแหวนเพชรและส่งให้โรงเรียนเพื่อประสานงานผู้ปกครองนักเรียนที่มาประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2558 ทำตกหายให้มารับคืน ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน นายสุธีรัตช์. ทิพย์อักษร ครูที่ปรึกษา


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง