สพม.32 (บุรีรัมย์) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในวันนี้ ( 6 ธันวาคม 2558 ) เวลา 09.00 น นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 32 (บุรีรัมย์ ) ประธานเปิดประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e -GP) ระยะที่ 3 ( วิธี e-markrt c]t e- bidding) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 150  คน กำหนดระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 7  ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง