โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ”

         เมื่อวันที่( 2 ธันวาคม 2558 )  ณ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบบ้าน 5 หลัง โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5  ธันวาคม 2558 โดย นายไพศาล วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานพิธีรับมอบ คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ
        สำหรับโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม โรงเรียนร่อนทอง  พิทยาคม และโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม ผู้บริหารสหวิทยาเขต หัวหน้าส่วนประจำอำเภอที่เป็นสถานที่รับมอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีรับมอบ
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง