ร่มเกล้า บุรีรัมย์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะพร้อมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสรและภาคเอกชน อำเภอโนนดินแดง โดยเริ่มขบวนจากปากทางเข้าถนนสุขาภิบาล ๑๔ มีวงดุริยางค์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์นำริ้วขบวน
จากนั้นเวลา ๑๘.๓๐ น. นายอำเภอโนนดินแดง นางสาวสุนันท์  สุขเจริญ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี พร้อมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย โดยแขกผู้มีเกียรติจุดเทียนชัยต่อจากประธาน ลำดับต่อมาประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
หลังจากประธานกล่าวจบ วงดุริยางค์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา โดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพียงกัน//ประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง