บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2016

ผอ.สพม. 32 (บุรีรัมย์) ย้ำครูให้รู้จักบทบาทตัวตนที่แท้จริงในการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

รูปภาพ
ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ กล่าวว่า “ การพัฒนาครูเป็นการพัฒนาที่ตรง โดยเฉพาะวันนี้ในหัวข้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ที่วิทยากรกำลังพูดเป็นการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ จนถึงการวัดและประเมินผล อยากให้เกิดภาพลักษณ์ภาพรวมเป็นสิ่งที่ดี ถ้าครูไม่หลักคิดแบบนี้ในวันนี้ อย่าหมายไปคิดสอนให้เกิดประโยชน์ เพราะไม่เกิดประโยชน์ ครูเท่านั้นที่จะออกแบบส่งถึงเด็กให้ได้  ครูต้องคิดถึงผู้มีบทบาทต่อชีวิตครูนั้นคือนายจ้าง นายจ้างครูคือนักเรียน ไม่มีนักเรียนไม่มีครู ไม่มีครูไม่มีโรงเรียน ไม่มีโรงเรียนก็ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน ไม่มีผู้บริหารก็ไม่มีสำนักงานเขต   วันนี้อยู่กับอะไร คิดถึงใครเป็นลำดับต้น เราคิดถึงแต่ความก้าวหน้าตัวเองใช่ไหม เราคิดถึงว่าคนที่เป็นที่ครู หลายสถานะโดยเฉพาะ แรกๆ เป็นครูอัตราจ้าง เป็นพนักงานราชการ จำภาพก่อนที่เราจะอยากมาเป็นครูให้ได้ ว่าเราอยากเป็นครูใช่ไหม เป้าหมายของเราคือนักเรียน เราต้องยกระดับคุณภาพของนักเรียน ไม่ได้หมายความว่ายกเฉพาะในเรื่องของสอน อ่านออก เขียนได้ บทบาท…