บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2016

ผอ.สพม. 32 (บุรีรัมย์) ย้ำครูให้รู้จักบทบาทตัวตนที่แท้จริงในการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

รูปภาพ
                                                                           ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ กล่าวว่า “ การพัฒนาครูเป็นการพัฒนาที่ตรง โดยเฉพาะวันนี้ในหัวข้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ที่วิทยากรกำลังพูดเป็นการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ จนถึงการวัดและประเมินผล อยากให้เกิดภาพลักษณ์ภาพรวมเป็นสิ่งที่ดี ถ้าครูไม่หลักคิดแบบนี้ในวันนี้ อย่าหมายไปคิดสอนให้เกิดประโยชน์ เพราะไม่เกิดประโยชน์ ครูเท่านั้นที่จะออกแบบส่งถึงเด็กให้ได้  ครูต้องคิดถึงผู้มีบทบาทต่อชีวิตครูนั้นคือนายจ้าง นายจ้างครูคือนักเรียน ไม่มีนักเรียนไม่มีครู ไม่มีครูไม่มีโรงเรียน ไม่มีโรงเรียนก็ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน ไม่มีผู้บริหารก็ไม่มีสำนักงานเขต   วันนี้อยู่กับอะไร คิดถึงใครเป็นลำดับต้น เราคิดถึงแต่ความก้าวหน้าตัวเองใช่ไหม เราคิดถึงว่าคนที่เป็นที่ครู หลายสถานะโดยเฉพาะ แรกๆ เป็นครูอัตราจ้าง เป็นพนักงานราชการ จำภาพก่อนที่เราจะอยากมาเป็นครูให้ได้ ว่าเราอยากเป็นครูใช่ไหม เป้าหมายของเราคือนักเรียน เราต้องยกระดับคุ