ผอ.สพม. 32 (บุรีรัมย์) ย้ำครูให้รู้จักบทบาทตัวตนที่แท้จริงในการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

                                                                          
ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ กล่าวว่า การพัฒนาครูเป็นการพัฒนาที่ตรง โดยเฉพาะวันนี้ในหัวข้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ที่วิทยากรกำลังพูดเป็นการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ จนถึงการวัดและประเมินผล อยากให้เกิดภาพลักษณ์ภาพรวมเป็นสิ่งที่ดี ถ้าครูไม่หลักคิดแบบนี้ในวันนี้ อย่าหมายไปคิดสอนให้เกิดประโยชน์ เพราะไม่เกิดประโยชน์ ครูเท่านั้นที่จะออกแบบส่งถึงเด็กให้ได้  ครูต้องคิดถึงผู้มีบทบาทต่อชีวิตครูนั้นคือนายจ้าง นายจ้างครูคือนักเรียน ไม่มีนักเรียนไม่มีครู ไม่มีครูไม่มีโรงเรียน ไม่มีโรงเรียนก็ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน ไม่มีผู้บริหารก็ไม่มีสำนักงานเขต   วันนี้อยู่กับอะไร คิดถึงใครเป็นลำดับต้น เราคิดถึงแต่ความก้าวหน้าตัวเองใช่ไหม เราคิดถึงว่าคนที่เป็นที่ครู หลายสถานะโดยเฉพาะ แรกๆ เป็นครูอัตราจ้าง เป็นพนักงานราชการ จำภาพก่อนที่เราจะอยากมาเป็นครูให้ได้ ว่าเราอยากเป็นครูใช่ไหม เป้าหมายของเราคือนักเรียน เราต้องยกระดับคุณภาพของนักเรียน ไม่ได้หมายความว่ายกเฉพาะในเรื่องของสอน อ่านออก เขียนได้ บทบาทหน้าที่ครูมี 2 เรื่อง 1 บทบาทของการสอน สอนให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ ในหลักวิชาตามหลักสูตร วัดและประเมินผลได้ 2 บทบาทด้านอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี อยู่ในสังคมให้ได้ เป็นหน้าที่ครู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนใช้ชีวิต มีคุณค่า อยู่กับชีวิตอย่างมีความสุข ” 
นายมาโนช  นาคสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทอง ประธานสหวิทยาเขตลำปลายมาศ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นผลจากการติดตามของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้กำหนดแนวทาง และให้ความสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน ทำให้เกิดการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนในสหวิทยาเขต ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2559 ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
*************

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง