ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิดชูเกียรติ 2 เด็กเก่งสอบโอเน็ต ม.3 ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์.


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 เมษายน 2556 นายเสรี  ศรีหะไตร ผวจ.บุรีรัมย์  เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2559 ที่ห้องนารายณ์บรรทมสินธ์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่เด็กนักเรียนที่สร้างชื่อให้จังหวัด ที่มีผลการสอบโอเน็ต (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2558  ของนักเรียน ม.3 ทั่วประเทศจัดสอบโดย สถาบัน สทศ. ซึ่งประกาศผลการสอบ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  มี 2 ราย
คือ นางสาวยลดา บารัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และ เด็กชายปภาตพงษ์ ไปหนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรอง ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง