กลุ่มงานสังกัด สพม.32 เผยแพร่กิจกรรมกลุ่มในโลกออนไลน์

ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ชี้แจงผู้แทนกลุ่มงานที่รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลการปฏิบัติงาน กิจกรรมของกลุ่มงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32 ( บุรีรัมย์) เพื่อนำเสนอในช่องทางการสื่อสาร และเผยแพร่ กิจกรรมกลุ่มในโลกออนไลน์ ณ ห้องประชุมไชยมงคล สพม.32ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง