สถานศึกษาสังกัด สพม.32 รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ผลการพิจารณา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม  ขนาดกลาง โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ ) ประธานพิธีมอบ  ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


ชมภาพกิจกรรม เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1137988486268627.1073741872.254191651314986&type=1&l=a0ad774a6e

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง