ผวจ.บุรีรัมย์ ปลื้มผลการตัดสินการประกวดเรียงความ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่เด็กนักเรียนที่สร้างชื่อให้จังหวัด


เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องนารายณ์บรรทมสินธ์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์   นายเสรี  ศรีหะไตร ผวจ.บุรีรัมย์  เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน  2559 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่เด็กนักเรียนที่สร้างชื่อให้จังหวัด ผลการตัดสินการประกวดเรียงความ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งาติ ประจำปี 2559 เรื่อง เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์  มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  จำนวน  4 ราย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. รางวัลดีเด่น ได้แก่นางสาวบัว  มะริด อายุ 16 ปี โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม อำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ 2.รางวัลดีมาก ได้แก่เด็กหญิงรติยากร  บุตรศรีเมือง  อายุ 16 ปี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 3.รางวัลดีชมเชย  ได้แก่เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุ่มกระโทก อายุ 16 ปี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 4.รางวัลดีชมเชย  ได้แก่นางสาวสุนีพร  ก่อเกียรติยศ   อายุ 18 ปี โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

เมืองตลุงพิทยา ฯ น้อมถวายแสดงความอาลัย และความจงรักภักดี

สพม.32 รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ