บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2017

"ทำบุญตักบาตร 5 ธันวา ถวายพ่อหลวง" พระสงฆ์ 91 รูป

รูปภาพ
เมื่อเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2560   นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม    ณ บริเวณหน้าเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(เหลังเก่า) ประชาชนทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจทยอยเดินทางมาร่วมงาน "ทำบุญตักบาตร 5 ธันวา ถวายพ่อหลวง" พระสงฆ์ 91 รูป

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพม.32และ สพม.2

รูปภาพ
เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2560  ณ ห้องประชุม สพม. 32 ( บุรีรัมย์) นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม. 32  รักษาราชการแทนผอ.สพม. 32  และ   ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. 2  ได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ข้อตกลงฉบับนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรของสพม.32 กับสพม.2ได้ร่วมศึกษาและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกัน พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการบริหาร “สหวิทยาเขตและสถานศึกษา” พัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาระบบ  ICT  เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   โดย มีประธานสหวิทยาเขต และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง สพม. 32  และสพม. 2  ร่วมในพิธี

สพม.32 ตั้งศูนย์ช่วยน้องต้านภัยหนาว

รูปภาพ
นางปติมา กาญจนากาศ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์)รักษาราชการแทน ผอ.สพม.32 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ในรายการข่าวพุธเช้า  ข่าวสพฐ. ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการเรียนของนักเรียนเหล่านี้  สพม.32 จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเสื้อผ้ากันหนาวทั้ง เก่าและใหม่ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ถนนนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖ ๑๒๔๐๘ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๒ โทรศัพท์ ๐๒๒๘๘ ๕๕๗๐ .๐๒๒๘๘ ๕๕๘๑ โทรสาร ๐๒๒๘๘ ๕๕๗๑ ตั้ง

สพม.32 ติวเข้มบุคลากร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นางปติมา  กาญจนากาศ รองผอ.สพม. 32 รักษาราชการแทนผอ.สพม. 32 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ โดยชี้แจงการดำเนินงานรวมถึงแนวทางในการ ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 และการติดตามผลการดำเนินงานตามแบบ สำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2   พร้อมเตรียมรับการประเมินในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์เลือกประธานนักเรียน สพม.32 บริหารสภาเด็ก

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 80 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิด โครงการจัดประชุมและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นความร่วมมือ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมงานบูรณาการกม. คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ สภาสร้างสรรค์เยาวชน นางสาวกุลจิรา  โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน  กิจกรรมการประชุมเป็นการบรรยายของวิทยากรเกี่ยวกับของพระราชบัญญัติส่งเสริม และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 2510 โดยนางบุปผา  ทัพกฤษณ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับจากสภาเด็กและเยาวชน การชี้แจงวิธีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ผลการคัดเลือก นายพันธกานต์ น้ำเงิน  ประธานนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จากอำเภอนางรอง ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 5 รองประธาน 2 คน คือ นา

สพม.32 ปลุกบุคลากร ก้าวต่อไปเปลี่ยนน้ำตา เป็นพลังสานต่อที่พ่อสร้าง

รูปภาพ
นางปติมา  กาญจนากาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) รักษาราชการแทน ผอ.สพม.32 กล่าวหลังเคารพธงชาติว่า โอกาสนี้อยากให้บุคลกร สพม.32 ทุกคน คิดถึงภาพรวม ส่วนรวมของสังคมที่เราอาศัยอยู่ เปลี่ยนความเศร้าโศก มาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการที่จะจดจำและน้อมนำคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตทั้งในองค์กร สพม.32 ครอบครัว ชุมชน และให้เรียนรู้แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ความดี และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือปวงชนชาวไทยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ให้ร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่๙ ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีบุคลากรทั้งหมด 60 คน กลุ่มงาน 7 กลุ่ม ช่วงระหว่างเวลา 08.20 น. บุคลากรในสังกัดจะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต กิจกรรมสุนทรียสนทนา ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

ครู -นร.บุรีรัมย์ 1,099 คน ซ้อมใหญ่รำถวายอาลัย “ในหลวง ร.๙” หน้าพระเมรุมาศจำลอง

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2560 เวลา 17.00 น. ข้าราชการครู บุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) และนักเรียน จาก 66 โรงเรียน รวมจำนวน 1,099 คน ทั้งที่สมัครใจและที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ได้ทำการฝึกซ้อมรำถวายอาลัยครั้งใหญ่ ด้วยบทเพลง “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมชมการฝึกซ้อมรำด้วย ซึ่งการซ้อมในครั้งนี้เป็นการซ้อมเสมือนจริง  เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและงดงามมากที่สุด ในการรำถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

ผู้บริหาร ครู สถานศึกษาในสังกัด สพม.32 สร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รูปภาพ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเ ขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ า เขต 32 (บุรีรัมย์) ดำเนินการประชุมปฏิ บัติการ " การพัฒนาระบบประกันคุณภาพกา รศึกษาตามแนวทางนโยบายการปฏ ิรูประบบการประเมินและการปร ะกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในส ถานศึกษา " เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงาน และกำหนดให้หน่วยงานต้นสังก ัด ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากา รประกันคุณภาพภายในระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในสัง กัด สพม.32 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเร ียน รองผู้อำนวยการ ครูผู้รับผิดชอบงานประกัน โดย  นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรว ดวิทยาคาร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุม และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบประกัน ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยา เมื่อวันที่ 14 ต.ค.60

" ดี.เจ.เยาวชนพันธุ์ใหม่ต้านภัยยาเสพติด" ปี 2 รุ่น 2

รูปภาพ
วันนี้ ( 19 สิงหาคม 2560 ) เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุม สวท.บุรีรัมย์ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานเปิดการอบรมดีเจเยาวชนพันธ์ใหม่ต้านภัยยาเสพติด ปี 2 รุ่น 2 จัดโดยเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ นายสาโรจน์ ม่วงสมมุข ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวรายงาน มีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม 11 โรง 33 คน ประกอบด้วยโรงเรียนภัทรบพิตร โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนลำปลายมาศ โรงเรียนสตึกโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม และโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ระหว่างวันที่ 19 - 20 ส.ค.60  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส.ภาค 3

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ ( 4 ก.ค.60 ) นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่ม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี และนอกจากนี้ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จัดรำถวายพระพร พิธีมอบหมวกให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายศักดิ์  รุ่งแสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมชั้น 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  อย่างพร้อมเพรียง

สพม.32 รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560      ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์   นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษาให้นายสัคสม พระภูจำนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ( ผู้แทน ดร.รัตติมา   พานิชอนุรักษ์) ดำเนินการโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน ได้เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย