บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2017

" ดี.เจ.เยาวชนพันธุ์ใหม่ต้านภัยยาเสพติด" ปี 2 รุ่น 2

รูปภาพ
วันนี้ ( 19 สิงหาคม 2560 ) เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุม สวท.บุรีรัมย์ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานเปิดการอบรมดีเจเยาวชนพันธ์ใหม่ต้านภัยยาเสพติด ปี 2 รุ่น 2 จัดโดยเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ นายสาโรจน์ ม่วงสมมุข ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวรายงาน มีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม 11 โรง 33 คน ประกอบด้วยโรงเรียนภัทรบพิตร โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนลำปลายมาศ โรงเรียนสตึกโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม และโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ระหว่างวันที่ 19 - 20 ส.ค.60  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส.ภาค 3