พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพม.32และ สพม.2เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม สพม.32 (บุรีรัมย์) นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.32 รักษาราชการแทนผอ.สพม.32 และ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.ได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ข้อตกลงฉบับนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรของสพม.32 กับสพม.2ได้ร่วมศึกษาและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกัน พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการบริหาร “สหวิทยาเขตและสถานศึกษา” พัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย มีประธานสหวิทยาเขต และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง สพม.32 และสพม.ร่วมในพิธี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง