เยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์เลือกประธานนักเรียน สพม.32 บริหารสภาเด็ก
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 80 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดโครงการจัดประชุมและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นความร่วมมือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมงานบูรณาการกม. คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ สภาสร้างสรรค์เยาวชน นางสาวกุลจิรา  โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน  กิจกรรมการประชุมเป็นการบรรยายของวิทยากรเกี่ยวกับของพระราชบัญญัติส่งเสริม และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 2510 โดยนางบุปผา  ทัพกฤษณ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับจากสภาเด็กและเยาวชน การชี้แจงวิธีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผลการคัดเลือก นายพันธกานต์ น้ำเงิน  ประธานนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จากอำเภอนางรอง ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 5 รองประธาน 2 คน คือ นายอดิศร เจริญยิ่ง อำเภอลำปลายมาศ และนางสาวบัว มะริด อำเภอพลับพลาชัย และคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอทุกอำเภอ ทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง