สพม.32 ติวเข้มบุคลากร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นางปติมา  กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 รักษาราชการแทนผอ.สพม.32 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ โดยชี้แจงการดำเนินงานรวมถึงแนวทางในการ ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 และการติดตามผลการดำเนินงานตามแบบ สำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่2  พร้อมเตรียมรับการประเมินในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง