บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2018

สพม.32 ปลื้ม ! สถานศึกษาในสังกัดรับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม รางวัลที่ สพฐ.จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561

รูปภาพ
นายรณชัย   สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่า มีสถานศึกษาในสังกัด สพม.32 ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนพุทไธสง ระดับยอดเยี่ยม และโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยมี นายบุญรักษ์   ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มอบรางวัลในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายรณชัย กล่าวว่า รางวัล IQA AWARD เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561 นี้ มีเจตนารมณ์เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาของ สพฐ. ที่มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมของการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพของสถานศึกษานั้นๆ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื

สพม.32 ร่วมสมทบปัจจัยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ
วันที่  2  พ.ย. พระครูปริยัติโกวิท(ฉายา โกวิโท)เจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าพระกฐินในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน นำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยในพิธีมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทาน ข้าราชการ และพ่อค้าประชาชน มาร่วมอนุโมทนาน้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศล ประชาชนร่วมพิธี โดยกฐินครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง สพฐ. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32 ( บุรีรัมย์ ) นำปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.ประชาชนทั่วไปร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2122300064504126&type=1&l=861f985fb8                    เขียนโดย admin ข่าวออนไลน์ spm32 version.b

สพม.32 ระดมเครือข่ายจัดทำแผนประจำปี 2562

รูปภาพ
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมโกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม) เขต 32 ( บุรีรัมย์) ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ,สพฐ.และจังหวัด รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะกรรมการการและบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการยกกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่และจัดทำคู่มือเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยกลุ่ม หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและคณะครู รวมทั้งสิ้น 114 คน ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561  ( คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม)  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2115147585219374&type=1&

บุรีรัมย์ ประชุมชี้แจงความพร้อมเจ้าภาพงานมหกรรมความสามารถ ฯ นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รูปภาพ
บุรีรัมย์จัดประชุม 76 เขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชี้แจงความพร้อมการจัดงานมหกรรมความสามารถฯ ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561    เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอศิตา จังหวัดบุรีรัมย์   นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์   ทั้ง 5 เขต ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน   ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 และกำหนดทำพิธีเปิดงานในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าสนามช้างอารีนา    โดยได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด รวม 76 เขต มาร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน   เพื่อประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน   กิจกรรมถนนคนเรี

วันปิยมหาราช

รูปภาพ
ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต   เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2561  เวลา  06.00 - 07.30  น. ที่โดมอเนกประสงค์ สวนรมย์บุรี  200  ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายรณชัย   สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32 ( บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมทำบุญข้าวสาร อาหารแห้ง ตักบาตอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในเวลา 09 .00  น.   นายรณชัย    สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) โดย   นายธีรวัฒน์    วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี    มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ท

ร่วมแสดงความยินดี

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2561 นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตทั้ง 9 สหวิทยาเขตในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายกฤษฎา  แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์