บุรีรัมย์ กีฬาสานสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 2561 “ ลำน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 9 ”
เช้าวันนี้ (5 ม.ค.2561) สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 2561 ครั้งที่ 9  ภายใต้ชื่อ ลำน้ำมูลเกมส์ เพื่อส่งเสริมให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่ดีด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย โดยมีขบวนพาเหรดของกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย องเขตพื้นที่การศึกษาจัดสรรตกแต่งขบวนเพื่อความสวยงาม การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งนี้ มีนายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รายงานว่า ปีนี้มีการแข่งขันกีฬา 5 ชนิดกีฬา คือ กีฬาเปตองผู้บริหาร, กีฬาเปตองชาย-หญิง, ฟุตบอลชาย 7 คน และวอลเล่ย์บอลหญิง นอกจากนี้มีการประกวดกองเชียร์ด้วย

กิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้มีนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 และบุคลากรในสังกัดทุกเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง