ผอ.สพม.32 ปลื้ม ครู นักเรียนแห่บริจาคเลือด

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32(บุรีรัมย์)  ประธานเปิดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ซึ่งสพม.32ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริจาค โลหิตเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการเสียสละ ผู้ที่บริจาคโลหิตได้รับความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติของผู้ที่บริจาคโลหิต การเตรียมตัวก่อนบริจาค และทราบถึงสถานที่ที่รับบริจาค ประโยชน์จากการบริจาค ได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล พร้อมรับฟังการบรรยายความเข้าใจในการบริจาคโลหิต โดยนายแพทย์เดชดนัย วรรณพงษ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคทั้งหมด จำนวน 225 คน ได้รับเลือดจำนวน 143 UNIT ( 57,200 CC )https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1262189043881746&id=100002719882980

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง