มัธยมพุทไธสง ขับนโยบาย " ไม่ทิ้งเด็กหลังห้อง "

มัธยมพุทไธสง เปิดบ้านวิชาการ Open House 2018 ไม่ทิ้งเด็กหลังแม้แต่คนเดียว

นายรณชัย  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนพุทไธสง ภายใต้ No  Child  Left  Behind  ไม่ทิ้งเด็กหลังห้องแม้แต่คนเดียว เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนพุทไธสงและโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่บริการเข้ามาเยี่ยมชมห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนหลักสูตรภาษอังกฤษ โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ แนะแนวการศึกษาจัดขึ้น ทำให้นักเรียนได้มีทางเลือกตามความถนัด การแสดงความสามารถของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การแสดงเปิดงาน “ ม่วนชื่นไหซอง “  โดยชุมนุมนาฏศิลป์ การแสดงดนตรีไทย การแสดงโปงลาง การสร้างแรงบันดาลใจจากศิลปินในสังกัด “ ไทบ้าน เดอะซีรี่ย์ ”  นักเรียนระดับประถมศึกษาเยี่ยมชมอย่างหนาแน่นในบริเวณโดมโรงเรียนพุทไธสง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง