ศาสตร์พระราชา สวนผักหวานป่าโมเดล สู่ No Child Left Behind


นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม อ.นาโพธิ์ เปิดเผยว่า การเปิดบ้านอุดมอักษร OPEN HOUSE โดยใช้ชื่อว่า ศาสตร์พระราชา สวนผักหวานป่าโมเดล สู่ No Child Left Behind ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกิจกรรมของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการและประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม ให้เป็นที่รู้จักในตลอดปีการศึกษาประสบความสำเร็จทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้และฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้บริหารสหวิทยาเขตพุทไธสง โรงเรียน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การให้บริการสหวิทยาเขตพุทไธสง เข้าร่วมกิจกรรม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง