บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2018

สพม.32 ปลื้ม นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สอบ O-net คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน

รูปภาพ
สพม.32 ปลื้ม นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สอบ O-net คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม มีใครบ้าง มาดูกัน 1. ด.ญ.ณิชกมล วงศ์สุขสวัสดิ์ 2.ด.ช.ศุภกฤต นิธิเกตกุล 3.ด.ช.สิรวิชญ์ มวลทอง 4.ด.ช.ทัพไทย ไชยหงษ์ 5. ด.ญ.ปภาพินท์ ไกรรณภูมิ 6. ด.ช.ชยธร พูนไชย