สพม.32 ปลื้ม นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สอบ O-net คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน

สพม.32 ปลื้ม นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สอบ O-net คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม มีใครบ้าง มาดูกัน
1. ด.ญ.ณิชกมล วงศ์สุขสวัสดิ์
2.ด.ช.ศุภกฤต นิธิเกตกุล
3.ด.ช.สิรวิชญ์ มวลทอง
4.ด.ช.ทัพไทย ไชยหงษ์
5. ด.ญ.ปภาพินท์ ไกรรณภูมิ
6. ด.ช.ชยธร พูนไชย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง