บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2018

สพม.32 ระดมเครือข่ายจัดทำแผนประจำปี 2562

รูปภาพ
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมโกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม) เขต 32 ( บุรีรัมย์) ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ,สพฐ.และจังหวัด รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะกรรมการการและบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการยกกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่และจัดทำคู่มือเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยกลุ่ม หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและคณะครู รวมทั้งสิ้น 114 คน ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561  ( คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม)  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2115147585219374&type=1&

บุรีรัมย์ ประชุมชี้แจงความพร้อมเจ้าภาพงานมหกรรมความสามารถ ฯ นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รูปภาพ
บุรีรัมย์จัดประชุม 76 เขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชี้แจงความพร้อมการจัดงานมหกรรมความสามารถฯ ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561    เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอศิตา จังหวัดบุรีรัมย์   นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์   ทั้ง 5 เขต ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน   ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 และกำหนดทำพิธีเปิดงานในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าสนามช้างอารีนา    โดยได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด รวม 76 เขต มาร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน   เพื่อประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน   กิจกรรมถนนคนเรี

วันปิยมหาราช

รูปภาพ
ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต   เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2561  เวลา  06.00 - 07.30  น. ที่โดมอเนกประสงค์ สวนรมย์บุรี  200  ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายรณชัย   สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32 ( บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมทำบุญข้าวสาร อาหารแห้ง ตักบาตอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในเวลา 09 .00  น.   นายรณชัย    สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) โดย   นายธีรวัฒน์    วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี    มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ท

ร่วมแสดงความยินดี

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2561 นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตทั้ง 9 สหวิทยาเขตในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายกฤษฎา  แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์