ร่วมแสดงความยินดีเมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2561 นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตทั้ง 9 สหวิทยาเขตในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายกฤษฎา  แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง