วันปิยมหาราชผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 - 07.30 น. ที่โดมอเนกประสงค์ สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมทำบุญข้าวสาร อาหารแห้ง ตักบาตอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในเวลา 09.00 น. นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) โดย นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมพิธี จำนวนมากความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง