บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2018

สพม.32 ปลื้ม ! สถานศึกษาในสังกัดรับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม รางวัลที่ สพฐ.จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561

รูปภาพ
นายรณชัย   สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่า มีสถานศึกษาในสังกัด สพม.32 ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนพุทไธสง ระดับยอดเยี่ยม และโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยมี นายบุญรักษ์   ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มอบรางวัลในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายรณชัย กล่าวว่า รางวัล IQA AWARD เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561 นี้ มีเจตนารมณ์เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาของ สพฐ. ที่มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมของการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพของสถานศึกษานั้นๆ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื

สพม.32 ร่วมสมทบปัจจัยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ
วันที่  2  พ.ย. พระครูปริยัติโกวิท(ฉายา โกวิโท)เจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าพระกฐินในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน นำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยในพิธีมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทาน ข้าราชการ และพ่อค้าประชาชน มาร่วมอนุโมทนาน้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศล ประชาชนร่วมพิธี โดยกฐินครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง สพฐ. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32 ( บุรีรัมย์ ) นำปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.ประชาชนทั่วไปร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2122300064504126&type=1&l=861f985fb8                    เขียนโดย admin ข่าวออนไลน์ spm32 version.b