บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2019

บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดบ“ปาริชาตเกมส์ 62” ครั้งที่ 10

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดบุรีรัมย์ “ปาริชาตเกมส์ 62” ครั้งที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า การจัดงาน ปาริชาตเกมส์ 62 ครั้งที่ 10 ในวันนี้ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์ของบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 และสำนักงานศึกษาธิการจั