บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดบ“ปาริชาตเกมส์ 62” ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดบุรีรัมย์ “ปาริชาตเกมส์ 62” ครั้งที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน


นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า การจัดงาน ปาริชาตเกมส์ 62 ครั้งที่ 10 ในวันนี้ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์ของบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการประสานความร่วมมือ การส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความสามัคคีบุคลากร มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ราชการที่ดีมีคุณภาพ


การแข่งขันครั้งแรกในปี 2552 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการ และสลับหมุนเวียนไปสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆ จัดการแข่งขันตามลำดับ และปี 2562 ครั้งที่ 10 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นเจ้าภาพ โดยใช้ชื่อ “กีฬาสานสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดบุรีรัมย์ ปาริชาติเกมส์ 62” ครั้งที่ 10


สำหรับที่มาของชื่อปาริชาตเกมส์ มาจากต้นปาริชาตหรือทองหลาง ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ประจำกรมสามัญศึกษา โดยดำริของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2562 การจัดกีฬาสานสัมพันธ์ควรควบรวมการแข่งขันกีฬาของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกีฬาผู้บริหารสถานศึกษามาจัดร่วมเดียวกันกิจกรรม 2 กิจกรรม กลางวันมีการแข่งขันกีฬา จำนวน 8 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล – ชายหญิง เปตองชาย-หญิง กอล์ฟ สนุกเกอร์ จักรยาน และหมากรุก ภาคกลางคืนเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ การมอบถ้วยรางวัลและการจับสลากรางวัล ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านบัว วัดบ้านบัวและโรงเรียนบ้านโคกระกา สนับสนุนสถานที่จอดรถ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง