กิจกรรมสุทรียสนทนา เช้านี้ที่ สพม.32


 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม " กิจกรรมสุนทรียสนทนา "

#กิจกรรมสุทรียสนทนา ด้วยความตั้งใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการฟัง เพื่อรู้จักตนเองและเปิดใจรับฟัง คนรอบข้างให้มากขึ้น 

กิจกรรมสุนทรียสนทนา จึงเป็นกิจกรรมที่ ผอ.สพม.32 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรแจ้งข้อราชการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการปฏิบัติราชการ เริ่มต้นกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ไหว้พระสวดมนต์ ในเวลา 08.00 น ทุกวันเวลาปฏิบัติงานราชการ ที่หน้าอาคารมัธยม 1ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง