บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2020

สพม.32 คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพมัธยมดีสี่มุมเมือง

รูปภาพ
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ดร.กฤษ   ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)   เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ   โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม ดร.กฤษ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม จัดทำแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำรูปแบบ ( Model) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สรุปรูปแบบ ( Model) แผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ด้านการพัฒนาการศึกษาและเสนอต่อคณะกรรมการศ

พบกันยามเช้า 5052563

รูปภาพ

พบกันยามเช้า 5052563

รูปภาพ